AZƏRBAYCAN - iiko RƏSMİ NÜMAYƏNDƏSİ

Şəxsi məlumatların işlənməsi ilə bağlı məxfilik siyasəti.

Şəxsi məlumatların işlənməsi ilə əlaqəli bu Məxfilik Siyasəti (bundan sonra Məxfilik Siyasəti) bu Məxfilik Siyasətinin mətninin yerləşdirildiyi saytın İstifadəçi haqqında ala biləcəyi bütün məlumatlar üçün tətbiq olunur.

1. Terminlərin tərifi

1.1. Bu Məxfilik Siyasətində aşağıdakı şərtlər istifadə olunur:

1.1.1. "Sayt rəhbərliyi" - şəxsi məlumatları təşkil edən və (və ya) işləyən, eyni zamanda şəxsi məlumatların işlənməsinin məqsədlərini, işlənəcək fərdi məlumatların tərkibini, hərəkətləri (əməliyyatları) müəyyənləşdirən, onun adından fəaliyyət göstərən saytı idarə etmək üçün səlahiyyətli işçilər. şəxsi məlumatlarla yerinə yetirilir.

1.1.2. "Fərdi məlumatlar" - birbaşa və ya dolayısı ilə fərdi məlumatların mövzusu ilə əlaqəli hər hansı bir məlumat.

1.1.3. "Şəxsi məlumatların işlənməsi" - toplama, qeyd, sistemləşdirmə, toplama, saxlama, dəqiqləşdirmə (yeniləmə, dəyişdirmə) daxil olmaqla avtomatlaşdırma alətlərindən istifadə edərək və ya bu cür vasitələrdən şəxsi məlumatlarla istifadə edilmədən həyata keçirilən hər hansı bir hərəkət (əməliyyat) və ya bir sıra hərəkətlər (əməliyyatlar). , fərdi məlumatların çıxarılması, istifadəsi, köçürülməsi, şəxssizləşdirilməsi, bloklanması, silinməsi, məhv edilməsi.

1.1.4. "Şəxsi məlumatların məxfiliyi" Sayt rəhbərliyi tərəfindən fərdi məlumatların subyektinin razılığı olmadan və ya digər qanuni əsaslar olmadan onların qəsdən yayılmasının qarşısını almaq üçün məcburi tələbdir.

1.1.5. "Sayt istifadəçisi (bundan sonra İstifadəçi)" - İnternet vasitəsilə sayta çıxışı olan və bu saytı öz məqsədləri üçün istifadə edən şəxs.

1.1.6. "Çərəzlər" veb-server tərəfindən göndərilən və istifadəçinin kompüterində saxlanılan, veb-müştəri və ya veb-brauzerin hər dəfə bir HTTP sorğusunda veb-serverə müvafiq saytın səhifəsini açmağa çalışarkən göndərdiyi kiçik bir məlumatdır.

1.1.7. "IP-adres", IP protokolundan istifadə edərək qurulmuş bir kompüter şəbəkəsindəki bir qovşağın unikal bir şəbəkə adresidir.

2. Ümumi müddəalar

2.1. İstifadəçinin saytdan istifadəsi (1ab.ru) bu Gizlilik Siyasətinin və İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının işlənməsi şərtlərinin qəbul edilməsi deməkdir.

2.2. Məxfilik Siyasətinin şərtləri ilə razılaşmadıqda, İstifadəçi saytdan istifadəni dayandırmalıdır.

2.3. Bu Məxfilik Siyasəti yalnız bu sayta aiddir. Sayt rəhbərliyi İstifadəçinin bu saytda mövcud olan bağlantıları tıklaya biləcəyi üçüncü tərəf saytlarına nəzarət etmir və məsuliyyət daşımır.

2.4. Sayt rəhbərliyi Sayt İstifadəçisi tərəfindən verilən fərdi məlumatların doğruluğunu təsdiqləmir.

3. Məxfilik siyasətinin mövzusu

3.1. Bu Məxfilik Siyasəti, İstifadəçinin Site Administrasiyasının müxtəlif tələblərinə əsasən təqdim etdiyi şəxsi məlumatları açıqlamamaq üçün Sayt Administrasiyasının öhdəliklərini müəyyənləşdirir.

3.2. Bu Məxfilik Siyasəti çərçivəsində işlənməyə icazə verilən fərdi məlumatlar İstifadəçi tərəfindən veb saytdakı xüsusi formaları dolduraraq təmin edilir.

3.3. Sayt rəhbərliyi saytın səhifələrini texniki vasitələrdən istifadə edərək avtomatik olaraq toplanan Şəxsi məlumatların qorunması üçün də səy göstərir:

3.3.1. Çərəzlərin söndürülməsi sayta daxil ola bilməməyinizlə nəticələnə bilər.

3.3.2. Sayt ziyarətçilərinin IP ünvanlarına dair statistik məlumatları toplayır. Bu məlumatlar texniki problemləri müəyyənləşdirmək və həll etmək, əməliyyatların düzgünlüyünə nəzarət etmək üçün istifadə olunur.

3.4. Yuxarıda göstərilməmiş digər hər hansı bir şəxsi məlumat (tarix, istifadə edilmiş brauzerlər və əməliyyat sistemləri və s.), Bəndlərdə göstərilənlər istisna olmaqla, qəsdən açıqlanmağa tabe deyil. 5.2. və 5.3. bu Məxfilik Siyasətinin.

4. İstifadəçinin şəxsi məlumatlarını toplamaq məqsədi

4.1. İstifadəçinin şəxsi məlumatları Sayt Administrasiyası tərəfindən aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə edilə bilər:

4.1.1 Saytda təqdim olunan məhsulların keyfiyyətinin artırılması.

4.1.2. Xidmətlər və məhsullar haqqında məlumat vermək üçün saytda qeydiyyatdan keçmiş İstifadəçinin şəxsiyyəti.

4.1.3. İstifadəçi ilə bildirişlərin göndərilməsi, saytın istifadəsi ilə bağlı sorğuların göndərilməsi, xidmətlərin göstərilməsi, İstifadəçidən istək və müraciətlərin işlənməsi ilə əlaqəli əlaqə yaratmaq.

4.1.4. Saytın istifadəsi ilə bağlı problemlər olduqda istifadəçiyə effektiv müştəri və texniki dəstək təqdim etmək.

4.1.5. İstifadəçinin razılığı ilə reklam fəaliyyətlərinin həyata keçirilməsi.

4.1.6. Təklifləri, yeniləmələri və ya xidmətlərini almaq üçün İstifadəçiyə üçüncü tərəf saytlarına və ya bu saytın tərəfdaşlarının xidmətlərinə giriş təmin etmək.

5. Fərdi məlumatların işlənməsi metodları və şərtləri

5.1. İstifadəçinin fərdi məlumatlarının işlənməsi heç bir vaxt məhdudiyyəti olmadan, qanuni bir şəkildə, o cümlədən avtomatlaşdırma vasitələrindən istifadə edən fərdi məlumatların məlumat sistemlərində və ya bu cür vasitələrdən istifadə edilmədən həyata keçirilir.

5.2. İstifadəçi Sayt Administrasiyasının şəxsi məlumatları üçüncü şəxslərə, xüsusən də kuryer xidmətlərinə, poçt təşkilatlarına, telekommunikasiya operatorlarına yalnız Saytda verilmiş İstifadəçi tələblərini yerinə yetirmək məqsədi ilə ötürmək hüququna sahib olduğunu qəbul edir.

5.3. İstifadəçinin şəxsi məlumatları yalnız mövcud qanunvericiliklə müəyyən edilmiş əsaslarla və qaydada səlahiyyətli dövlət orqanlarına verilə bilər.

5.4. Şəxsi məlumatların subyekti olaraq sayt rəhbərliyinin haqqınızda hansı şəxsi məlumatları olduğunu bilmək, ya da natamam, qeyri-dəqiq və ya köhnəlmiş şəxsi məlumatları əlavə etmək, düzəltmək, anonimləşdirmək və ya silmək istədiyiniz və ya şəxsi məlumatların işlənməsini dayandırmaq istədiyiniz hallarda və ya digər qanuni tələbləriniz varsa, müvafiq qaydada və Rusiya Federasiyasının mövcud qanunvericiliyinə uyğun olaraq, əlaqələrdə göstərilən məsul şəxslərlə əlaqə saxlayaraq belə bir hüquqdan istifadə edə bilərsiniz.

6. Tərəflərin öhdəlikləri

6.1. İstifadəçi öhdəsinə götürür:

6.1.1. Maraqlandıran bir məsələ ilə bağlı məlumatları aydınlaşdırmaq üçün lazım olan şəxsi məlumatlar haqqında kifayət qədər etibarlı məlumat verin.

6.2. Sayt rəhbərliyi aşağıdakıları həyata keçirir:

6.2.1. Cl istisna olmaqla, istifadəçinin şəxsi məlumatlarını açıqlamayın. 5.2. və 5.3. bu Məxfilik Siyasətinin.

6.2.2. İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının məxfiliyini qorumaq üçün ümumiyyətlə bu cür məlumatları itirmək, təhrif etmək və icazəsiz paylanmaqdan qorumaq üçün istifadə olunan prosedura uyğun olaraq qəbul edin.

6.2.3. Müvafiq İstifadəçi ilə əlaqəli şəxsi məlumatları İstifadəçinin və ya onun qanuni nümayəndəsinin və ya şəxsi məlumatların subyektlərinin hüquqlarını qorumaq üçün səlahiyyətli orqanın əlaqə və ya xahişi anından etibarən, qeyri-dəqiq şəxsi aşkar etdikdə bloklama məlumat və ya qanunsuz hərəkətlər.

7. Tərəflərin məsuliyyəti

7.1. Paraqraflarda nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, istifadəçinin şəxsi məlumatlarının mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq qəsdən açıqlanmasına görə sayt rəhbərliyi məsuliyyət daşıyır. 5.2., 5.3. və 7.2. bu Məxfilik Siyasətinin.

7.2. Şəxsi məlumatların itirilməsi və ya açıqlanması halında, bu məxfi məlumat: Sayt rəhbərliyi məsuliyyət daşımır:

7.2.1. İtkin düşmədən və ya açıqlanmadan əvvəl ictimai məkana çevrildi.

7.2.2. Sayt rəhbərliyi tərəfindən qəbul edilmədən əvvəl üçüncü bir şəxsdən alındı.

7.2.3. Sayt fayllarına icazəsiz giriş yolu ilə üçüncü şəxslər tərəfindən əldə edilmişdir.

7.2.4. İstifadəçinin razılığı ilə açıqlanmışdır.

7.3. İstifadəçi, təqdim olunan Şəxsi məlumatların qanuniliyindən, düzgünlüyündən və doğruluğundan qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun olaraq cavabdehdir.

8. Əlavə şərtlər

8.1. Sayt rəhbərliyi İstifadəçinin razılığı olmadan bu Məxfilik Siyasətində dəyişiklik etmək hüququna malikdir.

8.2. Yeni Məxfilik Siyasəti Saytda yerləşdirildiyi andan qüvvəyə minir, əgər Məxfilik Siyasətinin yeni nəşrində başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa.

iiko haqqında suallarınız var? Gəlin müzakirə edək!

iiko BİZNES PARTNYOR AZƏRBAYCAN mütəxəssislərindən məsləhət ala, qiymətləri dəqiqləşdirə və həll sifariş edə bilərsiniz. Bizimlə telefon, e-poçt və ya zəng sifariş etməklə əlaqə yaradın.

+994 12 310 26 27